•  Výmena el.rozvádzača
  • Montáž vonkajšieho LED osvetlenia
  • Audio-Video vrátnik v ZŠ
  • Výmena deónu v hl.rozvodnej skrini
  • Elektroinštalácia
  • Osvetlenie vo výrobných priestoroch
  • Bleskozvod na hasičskej zbrojnici

Comments are closed.